Herkille ja rohkeille

Taide vaikuttaa ihmiseen ja ympäröivään maailmaan. Oulun taidemuseossa taiteen äärellä on mahdollista kokea mullistavia elämyksiä ja saada uusia näkökulmia. Ajattelemme, että herkkyys on rohkeutta ja haluamme antaa sille tilaa.

Tuemme toiminnallamme moniäänistä yhteiskuntaa ja rohkaisemme katsomaan tarkemmin, mikä näkyy ja mikä jää pimentoon. Toimimme vuorovaikutuksessa erilaisten yleisöjemme kanssa ja olemme avoimia keskustelulle. Teemme tiivistä yhteistyötä taiteilijoiden ja taiteen kentän toimijoiden sekä tutkijoiden kanssa.

Oulun taidemuseon työssä näkökulmat ulottuvat menneisyydestä tulevaisuuteen. Haluamme kertoa, että taide on meidän: taidemuseon kokoelmat ovat yhteisömme yhteiset, ne kuuluvat kaikille kaupunkilaisille. Näyttelyiden lisäksi kokoelmamme levittäytyvät myös julkiseen tilaan ja teoksia voi kohdata esimerkiksi kouluissa ja kaupungilla.

Taide- ja museokentällä Oulun taidemuseo tunnetaan vastuullisena ja aktiivisena yhteistyökumppanina. Kehitämme rohkeasti toimintaamme ja työmme kautta taiteen asema yhteisössämme ja yhteiskunnassamme vahvistuu. Työssämme tärkeää on avoimuus, yhteistyö ja keskustelu.

Taide on täältä kotoisin

Oulun taidemuseon näyttelyohjelmiston fokuksessa on alueellisuus ja nykytaide, kokoelma- ja teemanäyttelyitä sekä kansainvälisyyttä unohtamatta. Vuosittain museossa nähdään 4–8 näyttelyä. Näyttelyiden rinnalla kulkee runsas ja monipuolinen eri-ikäisille suunnattu tapahtumaohjelmisto.

Oulun taidemuseon kokoelma on painottunut nykytaiteeseen. Teemallisia kokonaisuuksia ovat kuvataiteen eri ilmiöt, taiteilijoiden omakuvat, naivistinen kuvataide ja pohjoisuus. Lisäksi Oulun taidemuseo ylläpitää Oulun kaupungin kokoelmaa sekä hallinnoi useita pienempiä lahjoituskokoelmia.

Alueellisena vastuutaidemuseona Oulun taidemuseo palvelee ja neuvoo Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueiden kuntia ja kaupunkeja, paikallisia museoita, yhteisöjä sekä yksityishenkilöitä kuvataiteeseen ja visuaalisen kulttuuriperintöön liittyvissä asioissa. Vastuumuseotyö tähtää kuvataiteen näkyvyyden ja saavutettavuuden lisäämiseen toimialueellaan.

Oulun taidemuseo on osa Oulun museo- ja tiedekeskusta ja se kuuluu Oulun kaupungin kulttuurilaitoksiin. Oulun museo- ja tiedekeskuksen johtaja on Pekka Olsbo.

Taidetta tehdasrakennuksessa

Oulun taidemuseo sijaitsee Myllytyllin alueella 1922 valmistuneessa Åströmin tehdasrakennuksessa numero 22 vehreän Ainolan puistoalueen läheisyydessä. Taidemuseo on toiminut tiloissa toukokuusta 1990 lähtien.

Veljekset Åström Oy:n laajaan nahkatehdaskokonaisuuteen kuuluvan teollisuusrakennuksen suunnitteli alun perin arkkitehti Birger Federley. Rakennuksen katutasossa sijaitsi liimantuotantoyksikkö, varastoja ja metallikorjaamo. Toisessa kerroksessa oli liimankuivaustiloja, henkilökunnan ruokala ja keittiö sekä kokoustila. Vuonna 1944 yrityksen toimisto siirtyi rakennuksen kolmanteen kerrokseen, kun Dammisaaressa sijaitseva entinen pääkonttori muutettiin asuinrakennukseksi. Veljekset Åström Oy:n nahkateollisuustoiminnot Myllytullissa päättyivät 1960 ja osa teollisuusrakennuksista mukaan lukien nykyinen taidemuseorakennus siirtyivät kiinteistöyhtiö En-Ko Oy:lle. Vuonna 1959 osa rakennuksen tiloista vuokrattiin edellisvuonna perustetun Oulun yliopiston kasvi- ja eläintieteen laitoksille. Vuosina 1964–1987 rakennuksessa toimi Oulun yliopiston pääkirjasto.

Vuonna 1963 perustettu Oulun taidemuseo sijaitsi aluksi Oulun keskustassa niin kutsutussa Kolmiotalossa Kajaaninkadulla. Ennen muuttoaan Myllytulliin taidemuseo toimi liiketiloissa Asemakadulla. Vuonna 1990 avautuneissa Myllytullin tiloissa yhdistyy 1920-luvun punatiilinen tehdasrakentaminen ja postmoderni arkkitehtuuri. Korjaus- ja uudisosahankkeen arkkitehteinä toimivat Jorma Teppo ja Henry Metsi. Sisustussuunnittelusta vastasi sisustusarkkitehti Vesa Ervasti. Vuosina 2007–2008 taidemuseo peruskorjattiin, modernisoitiin ja laajennettiin nykyiseen muotoonsa.

Oulun taidemuseo kuvattuna Ainolan puiston suunnalta loppukesästä.