Lahjoituksissa priorisoidaan teoksia, jotka täydentävät tarkoituksenmukaisesti olemassa olevia kokoelmia. Huomioimme myös teosten käytettävyyttä; onko teos mahdollista sijoittaa julkiseen tilaan ja voisiko se soveltua näyttelyihin. Teos voi esimerkiksi linkittyä Ouluun, Oulun seutuun tai Pohjois-Pohjanmaan alueeseen tekijänsä, aiheensa tai historiansa kautta. Toisaalta hyvin monenlaiset kotimaisen nykytaiteen ja vanhemman taiteen teokset tulevat myös kyseeseen.

Asiakasyhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti. Taideteosten tausta- ja omistajahistoriat tulisi mielellään olla mahdollisimman hyvin tiedossa.

Mikäli yksittäistä teosta tai laajempaa teoskokonaisuutta koskeva lahjoitustiedustelu johtaa myönteiseen päätökseen, taidemuseo vastaa tarvittavien asiakirjojen laatimisesta sekä kuljetusjärjestelyistä ja -kustannuksista.

Elina Vieru

intendentti