Taidekokoelmien inventointityötä tekevät kohdennetusti Oulun taidemuseon vastuumuseotutkija ja konservaattori. Käytettävissä on tapauskohtaisesti Oulun taidemuseon ja Oulun museo- ja tiedekeskuksen koko henkilökunnan ammattitaito.

Taidekokoelman inventointityön päätteeksi kunnassa on mahdollista toteuttaa taidekokoelman teoksista pienimuotoinen näyttely kunnassa sijaitsevaan julkiseen näyttelytilaan.

Hanna-Leena Ruottinen

vs. vastuumuseotutkija