Kokoelmatoiminnassa näyttelyihin liittyy aina perustutkimustavoite, jolloin pyritään päivittämään ja täydentämään näyttelyissä oleviin teoksiin ja taiteilijoihin liittyviä tietoja ja dokumentoimaan ne digitaalisesti museotietokantajärjestelmään. Tiedonkeruu tapahtuu taiteilijahaastatteluiden ja kirjallisten lähteiden keinoin. Näyttelyiden lähtökohdat voivat olla teemallisia ja yksittäisen taiteilijan tai taiteilijaryhmittymän tuotantoon keskittyviä kokonaisuuksia.

Taidemuseon kokoelmanäyttelyiden taustalla voi olla myös pidempiaikainen taidehistoriallinen tai kulttuurintutkimuksellinen kirjalliseen julkaisuun tähtäävä tutkimusprojekti, jonka vaiheita ja tuloksia esitellään laajassa näyttelyssä.

Katariina Kemppainen

amanuenssi

Elina Vieru

intendentti

Janne Räisänen: Katkennut siipi, 2002, öljypastelli paperille. Oulun taidemuseon kokoelma. Kuva: Mika Friman.

9.2.–25.8.2024 Näyttely

KIPU

Näyttely pohtii elämän haavoittuvuutta ja haurautta turvattomuuden, yksinäisyyden, syrjäytymisen, mutta myös toiveikkuuden näkökulmista.

Lue lisää