Oulun taidemuseon kokoelmista toteutetun näyttelyn teemoja lähestytään saleissa esitettyjen kysymysten kautta. Niiden tarkoitus on herättää pohtimaan mitä tarkoitamme, kun puhumme turvallisuudesta, näkymättömyydestä ja pahuudesta. Entä mitä tarkoittaa yksinäisyys, terveys tai arvokkuus yksilön, yhteisön tai yhteiskunnan tasoilla?

Taidemuseon yksi tehtävä on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun nostamalla esiin ajankohtaisia ilmiöitä. Kokoelmissa olevista teoksista voidaan koostaa yhteisöllisesti jaettuja kertomuksia, joiden kautta on mahdollista tarkastella vaikeitakin asioita inhimillisellä tasolla.  Taiteilijat tuovat teoksissaan näkyväksi niitä kokemuksia, jotka ovat tunnistettavia ja jaettuja ympäröivässä yhteiskunnassa. Näin taidemuseon kokoelmat ovat osa yhteisön muistia ja kulttuurihistoriallista tarinaa.

Näyttelyä ideoidessa taidemuseon kokoelmista nousi esiin runsaasti teoksia, jotka ilmensivät kipua ja sen oireilua niin vahvasti, että ne alkoivat kuin itsestään muodostaa elämäkerrallisia kuvituksia. Yhtä lailla kokoelmakuvastosta piirtyi paranemisen ja toivon elementtejä. Näyttelyn teoksissa kuvataan yleismaailmallisia tunteita ja ilmiöitä. Ne muistuttavat siitä, että on olemassa muita samoja asioita kokeneita ihmisiä. Yhteisten kokemusten jakaminen luo ymmärretyksi tulemisen tunteen. Ymmärryksen myötä voimme rakentaa keskusteluyhteyksiä ja muuttaa kipua tukahduttavia tai ylläpitäviä rakenteita myös yhteiskunnallisella tasolla.

Suomessa mielenterveyden monitaustaisilla haasteilla on pitkä ylisukupolvinen historia, johon liittyy köyhyyttä, sairauksia ja sotia. Myös globaalit kriisit ovat vaikuttaneet eri tavoin ihmisten elämään. Kivun kokemukset ovat vahvasti läsnä yhä tässä ajassa. Tukeaksemme tasapainoista ja tasa-arvoista tulevaisuutta, on erityisen tärkeää nostaa esiin hoivan, hoidon ja välittämisen merkitys sukupolvien ketjussa. Unelmat ja toivo vahvistavat uskoa siihen, että elämä on arvokasta ja merkityksellistä.

Oulun taidemuseon kokoelmista toteutetussa näyttelyssä on teoksia yli kahdeksaltakymmeneltä taiteilijalta. Näyttely on toteutettu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan museon kanssa, jonka Terveydenhuollon museon ja Oulunsuun sairaalakokoelmien esineet muodostavat yhden kiinnostavan osion kokonaisuudesta.

Näyttelyn on kuratoinut Oulun taidemuseon kokoelma-amanuenssi Katariina Kemppainen

Pekka Homanen: Kaappi, 2016, öljyväri kankaalle, Oulun taidemuseon kokoelma. Teoskuva: Mika Friman.

25.3.2024 Taiteilijat

KIPU-näyttelyn taiteilijat

Näyttelyssä on teoksia yli kahdeksaltakymmeneltä taiteilijalta.

Lue lisää

Blogi: Kipu-näyttely pohtii mielenterveyttä

Siirry Pohjois-Pohjanmaan museon verkkosivuille