Oulun taidemuseon kokoelmista toteutetun näyttelyn teemoja lähestytään saleissa esitettyjen kysymysten kautta. Niiden tarkoitus on herättää pohtimaan mitä tarkoitamme, kun puhumme turvallisuudesta, näkymättömyydestä ja pahuudesta. Entä mitä tarkoittaa yksinäisyys, terveys tai arvokkuus yksilön, yhteisön tai yhteiskunnan tasoilla?

Taidemuseon yksi tehtävä on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun nostamalla esiin ajankohtaisia ilmiöitä. Kokoelmissa olevista teoksista voidaan koostaa yhteisöllisesti jaettuja kertomuksia, joiden kautta on mahdollista tarkastella vaikeitakin asioita inhimillisellä tasolla.  Taiteilijat tuovat teoksissaan näkyväksi niitä kokemuksia, jotka ovat tunnistettavia ja jaettuja ympäröivässä yhteiskunnassa. Näin taidemuseon kokoelmat ovat osa yhteisön muistia ja kulttuurihistoriallista tarinaa.

Näyttelyä ideoidessa taidemuseon kokoelmista nousi esiin runsaasti teoksia, jotka ilmensivät kipua ja sen oireilua niin vahvasti, että ne alkoivat kuin itsestään muodostaa elämäkerrallisia kuvituksia. Yhtä lailla kokoelmakuvastosta piirtyi paranemisen ja toivon elementtejä. Näyttelyn teoksissa kuvataan yleismaailmallisia tunteita ja ilmiöitä. Ne muistuttavat siitä, että on olemassa muita samoja asioita kokeneita ihmisiä. Yhteisten kokemusten jakaminen luo ymmärretyksi tulemisen tunteen. Ymmärryksen myötä voimme rakentaa keskusteluyhteyksiä ja muuttaa kipua tukahduttavia tai ylläpitäviä rakenteita myös yhteiskunnallisella tasolla.

Suomessa mielenterveyden monitaustaisilla haasteilla on pitkä ylisukupolvinen historia, johon liittyy köyhyyttä, sairauksia ja sotia. Myös globaalit kriisit ovat vaikuttaneet eri tavoin ihmisten elämään. Kivun kokemukset ovat vahvasti läsnä yhä tässä ajassa. Tukeaksemme tasapainoista ja tasa-arvoista tulevaisuutta, on erityisen tärkeää nostaa esiin hoivan, hoidon ja välittämisen merkitys sukupolvien ketjussa. Unelmat ja toivo vahvistavat uskoa siihen, että elämä on arvokasta ja merkityksellistä.

Oulun taidemuseon kokoelmista toteutetussa näyttelyssä on teoksia noin yhdeksältäkymmeneltä taiteilijalta eri tekniikoilla ja tyyleillä. Näyttely on toteutettu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan museon kanssa, jonka Terveydenhuollon museon ja Oulunsuun sairaalakokoelmien esineet muodostavat yhden kiinnostavan osion kokonaisuudesta.

Taiteilijat

Anni Kristiina, Eeli Aalto, Emma Ainala, Mirjam Airas, Björn Aho, Hannu Ahosola, Jouko Alapartanen, Anni Arffman, Minka Argillander, Hannu Artinaho, Kirsi Autio, Elina Brotherus, Kari Caven, Jussi Goman, Mary Jane Gregory, Juhani Hakalahti, Anssi Hanhela, Risto Heikinheimo, Erkki Heikkilä, Jaakko Heikkinen, Erkki Sakari Heinonen, Hannaleena Heiska, Marja Heiskala, Reino Hietanen, Pekka Homanen, Veijo Hukka, Reijo Hukkanen, Petri Hytönen, Teija Immonen, Noora Isoeskeli, Matti Jaukkuri, Kirsi Jokelainen, Beata Joutsen, Pentti Junno, Jussi Jäälinoja, Terhi Kaakinen, Hannu Kaakko, Sampo Kaikkonen, Kimmo Kaivanto, Aino Kajaniemi, Matti Kalkamo, Helena Kankaansyrjä, Aino Kannisto, Hanna Kanto, Juho Karjalainen, Pentti Kaskipuro, Tiina Ketara, Ari Koch, Tapani Kokko, Essi Korva, Ritva Kosonen, Inari Krohn, Viktor Kuusela, Reijo Kärkkäinen, Piia Lehti, Amelié Lundahl, Elina Luukanen, Ville Löppönen, Minna Mäkelä, Eero Nikkilä, Kalervo Palsa, Jyrki Parantainen, Kaija Poijula, Jyrki Poussu, Taru-Carita Pullinen, Pia Purhonen, Anni Rapinoja, Esa Riippa, Janne Räisänen, Matti Saanio, Perttu Saksa, Lennart Segerstråle, Kim Simonsson, Jyrki Siukonen, Gustav Süs, Anne Tompuri, Leena Tuokkola, Pauliina Turakka Purhonen, Gunnar Uotila, Hannu Veijalainen, Heikki W. Virolainen ja Ville Vuorenmaa.