Pelaajille

 • Muista hygienia. Pese tai desinfioi kätesi ennen ja jälkeen pelaamisen.
 • On tärkeää puhua pelatessa ääneen ryhmän jäsenten kanssa, jotta kaikki pysyvät kärryillä missä mennään, ja mitä kukin ajattelee. Tehkää myös tarvittaessa muistiinpanoja pelinohjaajan antamiin tyhjiin papereihin ja säilyttäkää ne koko pelin ajan.
 • Jokainen kassi (A-H) esittelee teille yhden epäillyn ja noin 3 pulmaa ratkaistavaksi. Voitte edetä yhdessä tai jakaa eri tehtäviä ryhmäläisille pohdittavaksi.
 • Pelissä ehditte tunnin aikana ratkaista 2-4 kassia, mutta tämä ei ole nopeuskilpailu, vaan lopussa tarvitaan jokaisen ryhmän apua, jotta syyllinen saadaan selville. Mikäli pelaatte vain yhdellä ryhmällä, tulee teidän kuitenkin ratkaista kaikki 7 kassia, jotta voitte selvittää syyllisen.
 • Etsikää saamastanne kassista aina ensin aloituskortti, jossa on epäillyn kuva. Lukekaa aluksi ääneen tarina aloituskortista ja jatkakaa vasta sitten kassin muuhun sisältöön.
 • Mikäli aloituskortissa on QR-koodi, skannatkaa se heti aluksi, sillä se ohjaa etenemistänne ja antaa loppuratkaisun.
 • Mikäli kassissa on paperinen tehtävämoniste, saatte tehdä siihen merkintöjä lyijykynällä tai kassissa mahdollisesti olevalla tussilla. Älkää kuitenkaan tehkö mitään merkintöjä muihin materiaaleihin. Tehtävämonisteita voi tarvittaessa kopioida kansiosta tai tulostaa lisää nettisivun materiaalipankista.
 • Ottakaa aarrearkku käyttöön vasta kun teillä on ratkaistuna tarvittavat 3-4 numeroa sekä niiden oikea järjestys (mitään ei tarvitse arvata). Älkää yrittäkö ratkaista summittaisesti pyörittelemällä arkun lukon koodia, sillä lukko voi jumiutua turhasta pyörittelystä.
 • Edetkää tehtäviä tehden, kunnes löydätte loppuratkaisun, joka on 2-4 kirjainta sisältävä tavu. Kirjoittakaa loppuratkaisu aina ylös muistiinpanoihinne.
 • Täsmällisiä ohjeita tehtäviin ja niiden tekojärjestykseen ei tarkoituksella ole olemassa, vaan tarvitaan paljon yritystä, erehdystä ja oivallusta. Kokeilkaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.
 • Jos ette pääse yrityksistä huolimatta eteenpäin tehtävässä, katsokaa vihjevihkosta vinkkejä tai pyytäkää pelinohjaajalta apua.
 • Kun yhden kassin loppuratkaisu on selvinnyt, kerätkää tarvikkeet siististi takaisin kassiin lukuun ottamatta mahdollista paperimonistetta. Palauttakaa tavukortti arkkuun ja lukitkaa se uudelleen.
 • Käykää vaihtamassa kassi uuteen pelinohjaajan luona ja mainitkaa mahdollisesti palautetusta kassista puuttuvasta paperimonisteesta. Ottakaa aina kassi, jota ette ole vielä ratkaisseet, järjestyksellä ei ole väliä.
 • Pelin kestoa voi säädellä ryhmien lukumäärän mukaan, kuitenkin siten, että kaikkien kassien loppuratkaisu on selvillä. Jokin kassi saattaa jäädä vähän kesken, kun kokoonnutte yhdessä loppuratkaisun pariin.
 • Yhteistyöllä se onnistuu!

Pelinohjaajalle

 • Lue pelinohjaajan opas ja tutustu pelimateriaaleihin ennen peliä.
 • Oheisista materiaaleista löydät halutessasi pelin tarkemmat ohjeet jo ennakkoon tutustuttavaksi sekä printattavat lisämateriaalit. Nämä kaikki löytyvät myös materiaalikassista, jonka saatte vuokrauksen yhteydessä pelaamista varten.
 • Materiaalisivulle pääset tästä.
Varas hiippailee taidemuseon käytävillä. Selässä säkki, josta pilkistää taulu.

Ilopyydys-pakopeli

palaa takaisin pelisivulle