Kuvataidetyöryhmä käy lävitse viher- ja katualueilla sijaitsevien ulkoteosten hankinta-, siirto-, konservointi- ja huoltoesityksiä sekä antaa tähän aihepiiriin liittyviä virallisia lausuntoja. Työryhmään kuuluu edustajia Oulun taidemuseosta, museo- ja tiedekeskuksesta, Oulun Infrasta, yleis- ja asemakaavoituksesta sekä rakennusvalvonnasta ja määräaikaisesti Oulun asuntomessujen taiteen ohjausryhmästä. Oulun taidemuseo toimii kokousten koollekutsujana.