Sijoitusprosessi käynnistyy asiakkaan yhteydenotosta amanuenssiin. Prosessin kesto vaihtelee valmisteltavan teosmäärän ja teosten kunnon mukaan.

Sijoitustoiminnasta vastaa taidemuseolla työryhmä, johon kuuluvat amanuenssi, konservaattori, museomestarit ja digitaalisen dokumentoinnin asiantuntija. Määräajoiksi sijoitettavien teosten valmistelun ja kohteisiin ripustamisen ohella työryhmä hoitaa hallintokuntiin sijoitettujen teosten noutoja, siirtoja ja suojauksia. Asiakkaan kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä taidemuseoon mahdollisista organisaationsa tilajärjestelyistä ja -muutoksista, joihin liittyy Oulun kaupungin kokoelman taideteosten käsittelyä.

Museomestari ripustavaa suurikokoista taulua seinälle tikapuilla seisoen

Oulun Lyseon peruskorjauksen jälkeen museomestarit Mika Siekkinen ja Mirva Ahmakallio palauttavat remontin aikana puhdistetut ja mahdollisesti konservoidut teokset takaisin sijoituspaikoilleen. Kuva: Mika Friman.

Oulun kaupungin kokoelman taideteosten sijoituksista, noudoista ja siirroista tehdään kirjalliset sopimukset, joissa määritellään toimintaan liittyvät ehdot, vastuualueet ja kokonaiskustannukset.

Katariina Kemppainen

amanuenssi