Lainauspyynnöt tulee esittää noin 6 kuukautta ennen laina-ajan alkua, mikäli teoksia on useampia tai ne ovat suurikokoisia. Lainauksen edellytys on, että konservaattori toteaa teokset lähtökuntoisiksi tai teoksille ehditään tekemään lainauksen mahdollistavat toimenpiteet.

Lainauspyynnön tulee sisältää kuvaus näyttelystä, näyttelyn päivämäärät ja paikka sekä lainaan halutut teokset. Pyynnöt lähetetään sähköpostitse intendentille. Ennakkotiedusteluihin vastaa amanuenssi.

Elina Vieru

intendentti

Katariina Kemppainen

amanuenssi