Oulu kaupunki on panostanut julkiseen taiteeseen johdonmukaisesti vuodesta 2000 lähtien, jolloin prosenttiperiaate otettiin uudelleen käyttöön hiljaisten vuosikymmenten jälkeen.

Julkisiin ympäristöihin ja rakennuksiin suunnitellut tilausteokset voivat olla luonteeltaan erillisiä taideteoksia tai rakennusten arkkitehtuurin tai vaikkapa viheralueille käytännönläheisesti integroituja elementtejä, kuten istutuksia, kiveyksiä tai kalusteita. Prosenttiperiaatteella hankitut teokset voivat olla pysyviä tai määräaikaisia. Elinkaari määräytyy toteutustavan, käytettyjen materiaalien ja tekniikan mukaisesti. Valmistuneet teokset liitetään Oulun taidemuseon hallinnoimaan Oulun kaupungin kokoelmaan.

Kirsi Kaulasen Suoja-teoksen asennustyöt käynnissä syyskuussa 2023. Kuva: Mika Friman.

Jokaisella hankkeelle kootaan oma kuvataidetyöryhmä, jossa on mukana käyttäjän, arkkitehtitoimiston, Oulun Tilapalveluiden tai Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden, museo- ja tiedekeskuksen/Oulun taidemuseon sekä käytännön rakentamistyöstä vastaavan toimijan edustajia. Kutsuun perustuvan taiteilijavalinnan jälkeen taiteilija liittyy työryhmään. Museo ja tiedekeskus/Oulun taidemuseo toimii hankkeissa tilaajana, taideasiantuntijana ja koordinaattorina.