Teokset ovat osa 1450 taideteoksen kokonaisuutta, jonka Valtion Vakuutusrahasto osti Suomen Säästöpankilta ja luovutti Valtion taidemuseon (nykyisin Kansallisgalleria) hallintaan ja omistukseen vuonna 1994. Pääosa tästä 1960–80-lukujen kotimaisen taiteen kokoelmasta on talletettu alueellisiin vastuumuseoihin, joiden toiminta-alueen säästöpankeissa teokset alun perin sijaitsivatkin.