Tomun tieto -näyttelyn taiteilijat

Tomun tieto -näyttelyn taiteilijoiden ilmaisu vaihtelee veistosta klassiseen musiikkiin ja linssipohjaisista teoksista tilallisiin installaatioihin.

Shubhangi Singh: Pölylaatikot (yksityiskohta), 2021, seitsemän valolaatikkoa, huonepölyä, seitsemän kirjainpainatusta kankaalle, kaksi painettua kirjainbanderollia. Kuva: Shubhangi Singh.

Oulun taidemuseon Tomun tieto -yhteisnäyttelyssä (26.6.–27.10.2024) on mukana yhdeksän kutsuttua taiteilijaa, joiden työskentely ja näyttelyssä mukana olevat teokset liittyvät tavalla tai toisella maahan, pölyyn ja muutokseen.

Lisäksi näyttelyssä on mukana kokoelmateoksia Oulun taidemuseon ja Aineen taidemuseon kokoelmista taiteilijoilta Anni Arffman, Lauri Astala, Ilkka Halso, Ulla Harju, Tuula Lehtinen, Anni Rapinoja ja Aarre Viinikanoja.

Tutustu taiteilijoihin:

Katariina Guthwert (s. 1979) on Helsingissä asuva kuvataiteilija, joka työskentelee lähinnä keramiikan parissa. Viime vuosina Guthwert on käsitellyt taiteessaan maahan, veteen ja uskontoon liittyviä teemoja. Saven etsiminen luonnosta ja käyttäminen taiteen materiaalina on olennainen osa Guthwertin taidetta. Villisaven ohella hän hyödyntää teoksissaan kasveista, puista ja merilevästä valmistamiaan tuhkalasitteita ja kiviä. Vuodesta 2021 lähtien Guthwert on käyttänyt keramiikkatöissään Puolangalta löytyvää Kainuun kaoliinisavea. Hän on mukana Villisavi-yhdistyksessä, joka järjestää vuosittaista Kaoliinifestivaalia Puolangalla.

www.katariinaguthwert.com

Kuva: Pinja Valja

 

Marja Helander (s. 1965) on saamelainen valokuva- ja videotaiteilija. Viime aikoina hän on keskittynyt kuvaamaan Saamenmaan synkkiä jälkikolonialistisia maisemia ja havainnoimaan erityisesti globaalin kaivosteollisuuden ympäristöön jättämiä jälkiä. Luonnon ja ihmisen kohtaaminen ei ole sujunut harmonisesti, vaan pikemminkin tuhoisasti. Hänen lyhytelokuvansa Eatnanvuloš lottit – Maan sisällä linnut voitti Risto Jarva -palkinnon sekä kotimaisen kilpailun pääpalkinnon Tampereen elokuvajuhlilla 2018.

 

Marianna Henriksson (s. 1983 Helsingissä) on Helsingissä asuva cembalisti, joka esiintyy useiden yhtyeiden jäsenenä ja solistina Suomessa ja kansainvälisesti. Henrikssonin sydäntä lähellä on erityisesti vanhan musiikin ja nykytaiteiden suhde. Koreografi Anna Mustosen kanssa hän on toteuttanut varhaisbarokin musiikkia ja uutta tanssia yhteen tuovia esityksiä, kuten Monteverdin Maria-vesperin (2018) ja Barbara Strozzin musiikin ympärille kietoutuneen Eros -teoksen (2022). Henrikssonin loppusuoralla oleva taiteellinen tohtorintutkinto käsittelee 1600-luvun musiikin affektien yhteyttä ajan fysiologisiin käsityksiin ja affektien toteuttamista monitaiteisella nykynäyttämöllä.

www.mariannahenriksson.com

Kuva: Henni Hyvärinen

 

Flis Holland (s. Newcastle Upon Tyne, Iso-Britannia) on helsinkiläinen taiteilija, joka seuraa transkehojen ja taivaankappaleiden törmäyksiä. Yhdysvaltojen armeijan kehittämää työkalua hyväksikäyttäen hän vaihtoi paikkaa kiveä syövän mikrobin kanssa ja nieli meteoriitin. Hänen kohdussaan sen jälkeen kypsyneet kasvaimet ovat olleet hedelmällinen maaperä useille teoksille. Transdiagnoosiin ja terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset ovat yksi niistä tutkimuskohteista, joilla Holland pyrkii purkamaan kehon näkemisen ja tuntemisen välistä yhteyttä.

www.flisholland.live

Kuva: Flis Holland

 

Liisa-Irmelen Liwata (s. 1998 Helsingissä) on Helsingissä työskentelevä suomalais-kongolainen kuvataiteilija. Teoksissaan hän käsittelee kuvanveiston ja kirjoittamisen keinoin ihmisen maasuhdetta nationalistisesta ja maantieteellisestä näkökulmasta. Kehon, maan ja kielen väliset yhteydet ovat hänen teoksissaan monesti läsnä. Useiden kulttuurien risteyskohdassa kasvaneena Liwata on kiinnostunut tutkimaan tuota kohtaa, jossa oleminen on limittynyttä.

www.liisairmelenliwata.com

Kuva: Petri Summanen

 

Mayumi Niiranen-Hisatomi (s. 1983 Osaka) on japanilainen kuvataiteilija, joka asuu ja työskentelee Kajaanissa. Taiteellisessa työssään hän käyttää muinaisia tekniikoita ja materiaaleja, kuten kudontaa ja urushi-lakkaa, yhdistäen ne maalaus-, tekstiili- ja installaatiotaiteeseen. Niiranen-Hisatomin taiteessa keskeisessä roolissa ovat ikiaikaisten tietojen merkitys ja tärkeys, toisten tekemä työ sekä esineiden kestävyys ja vaikutus ympäristöönsä.

http://mayuminiiranenhisatomi.fresh.li/

Kuva: Niina Kestilä

 

Milla-Kariina Oja (s. 1976 Oulu) on Helsingissä asuva kuvataiteilija, joka työskentelee valokuvan ja liikkuvan kuvan keinoin. Ojan työskentely on painottunut erityisesti videoinstallaatioihin, joita yhdistää kokeellisuus ja performatiivisuus. Teoksien aiheet kumpuavat olemassaolon peruskysymyksistä. Niiden ytimessä on ihmisen tila maailmassa, niin rakennetussa ympäristössä kuin osana luontoa ja sen kiertokulkua.

www.millakariinaoja.com 

Kuva: Milla-Kariina Oja

 

Shubhangi Singh (s. 1984, Mumbai) on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Hänen taiteellinen työskentelynsä perustuu olemassa olevaan tietoon. Historiaan, muistiin ja muistamiseen liittyviä aiheita Singh käsittelee poissaolon ja poisjäämisen käsitteiden kautta. Teoksissaan hän liikkuu epätoden ja ei-fiktion välillä hyödyntäen erilaisia välineitä, tekstistä liikkuvaan kuvaan ja paikkasidonnaisiin installaatioihin ja omaksuu usein epäluotettavan kertojan aseman.

www.shubhangi-singh.com 

Kuva: C. Lee

 

Niina Tervo (s. 1983, Oulussa) on kuvanveistäjä, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Myös biologin koulutuksen omaava taiteilija kaivaa tunnetta tieteellisen ja taiteellisen ajattelun kautta. Tomun tieto näyttelyn teoskokonaisuutta varten Tervo on tarkastellut niittyyn ja kasveihin liittyviä muotoja ja rytmejä, etsien niitystä kehon uutta kieltä. Teos kokoa yhteen kuolemaan liittyvän runollisuuden, maayhteyden, jatkuvuuden, sanallistumisen ja myös sen tuntemattomuuden.

www.niinatervo.com 

Kuva: Niina Tervo

Tomun tieto

Oulun taidemuseossa 26.6.-27.10.2024

siirry näyttelysivulle