Nokelan Varikon­puistossa sijaitseva taideteos Palais de Mustajalka saa jatkoajan

Kuvataiteilija Ari Björn on lahjoittanut määräaikaisen, paikkasidonnaisen teoksensa Palais de Mustajalka (2022–2023) Oulun taidemuseolle.

Puumateriaalista paikalla rakennettu teos puistossa, teoksen muoto viittaa pientalovaltaiseen sijaintiympäristöön

Ari Björn, Palais de Mustajalka, 2022–2023, kuva: Mika Friman

Teos on liitetty Oulun kaupungin kokoelmaan, joka on taidemuseon hallinnoima julkisen taiteen kokoelma. Puumateriaalista paikalla rakennetun teoksen elinkaareksi on arvioitu viisi vuotta, mutta mikäli teos säilyy hyväkuntoisena se voi jäädä paikoillaan pidempäänkin.

Ari Björn aloitti teoksen suunnittelun ja materiaalin keruun keväällä 2021 osana Oulun kaupungin kulttuuripalveluiden ja Opetus- ja kulttuuriministeriön Kaupunginosataiteilijat -kokeiluhanketta. Kesäkuussa 2023 valmistuneen teoksen rakentaminen oli käynnistynyt Nokelan Varikonpuistossa toukokuussa 2022. Teokseen liittyi myös erilaisia tapahtumia elokuussa 2022 ja kesäkuussa 2023.

Alun perin Palais de Mustajalka -teoksen piti olla pystyssä vain kesän 2023 loppuun saakka. Taidemuseon intendentin Elina Vierun mukaan olisi ollut harmillista, jos laadukkaasti toteutettu ja ympäristöönsä luontevasti istuva teos olisi jäänyt turhan lyhytikäiseksi. Teoksen lähistöllä Nokelassa asuva Ari Björn oli halukas lahjoittamaan teoksen Oulun taidemuseolle ja näin väliaikaiseksi tarkoitettu tilateos saa ilahduttaa alueen asukkaita ja muita puistossa käyviä useiksi vuosiksi eteenpäin.

Puumateriaalista paikalla rakennettu teos puistossa, teoksen muoto viittaa pientalovaltaiseen sijaintiympäristöön

Ari Björn, Palais de Mustajalka, 2022–2023, kuva: Mika Friman

Palais de Mustajalka -teoksen muoto viittaa pientalovaltaiseen sijaintiympäristöön, mutta eroaa lopulta miljööstään. Samoin eroaa teoksen oletettu asukas. Yhteisenä tekijänä teoksella ja asukkaalla ovat tavallisuudesta poikkeaminen ja reuna-alueilla oleminen. Teos ammentaa inspiraatiota Nokelan alueen mikrohistoriasta ja luonnosta. Linnunpesän tavoin taideteos on rakennettu kerätystä, sattumanvaraista muotoa noudattavasta puumateriaalista. Eri vahvuisista kuorituista ja osittain maalatuista puunrungoista kivijalan päälle rakennettuun Palais de Mustajalka -teokseen liittyy myös taiteilijan kylvämät niittykukka- ja valkoapilaistutukset rakennelman lähituntumassa.

Puumateriaalista paikalla rakennettu teos puistossa, teoksen muoto viittaa pientalovaltaiseen sijaintiympäristöön

Ari Björn, Palais de Mustajalka, 2022–2023, kuva: Mika Friman

Oululaissyntyinen Ari Björn (s. 1973) on toiminut kuvataiteilijana vuodesta 2007. Projekteissaan hän on usein käsitellyt julkista tilaa marginaalisten ryhmien ja tilaa suunnittelevien tahojen näkökulmista. Björn on Kuvataideakatemiasta vuonna 2011 valmistunut taiteen maisteri, jolla on myös rakennusinsinöörin ja puusepän tutkinnot. Hänen pääasialliset mediansa ovat kolmiulotteinen ilmaisu, valokuva ja valokuvapohjaiset tekniikat ja konseptimuotoinen taide. Björnin yhdessä kuvataiteilija Heini Matveisen kanssa perustama kollektiivi Art & Process tuottaa projekteja ja teoksia, joiden lähtökohtana ovat usein yhteiskunnalliset aiheet ja urbaani ympäristö, kuten esimerkiksi sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja oikeus julkiseen tilaan. Art & Process haluaa käydä dialogia yhteistä tilaa muodostavista tekijöistä ja vaalia kuvataiteen itseisarvoa kriittisen keskustelun muotona myös julkisessa tilassa.