Taidekonservoinnissa taideteos pyritään säilyttämään taiteilijan alkuperäistä tarkoitusta vastaavassa kunnossa. Teosta dokumentoidaan visuaalisesti ja kirjallisesti. Lisäksi sitä hoidetaan ja konservoidaan ennakoivin sekä materiaaleihin kajoavin keinoin.

Monista eri osista koostuvan Jouko Korkeasaaren taideinstallaation Kateus (2010) purkaminen näyttelyn jälkeen säilytykseen. Kuva: Päivi Kyllönen-Kunnas

Taideteosta voidaan käsitellä heti hankinnan jälkeen, ennen näyttelyesittelyä, ennakoivasti ehkäisemällä vaurioitumista, esimerkiksi lisäämällä suojarakenteita ja huolehtimalla esittelyn ja säilyttämisen museo-olosuhteiden ylläpidosta ja seurannasta. Konservointi voi olla myös pitkäkestoinen toimenpidesarja, jossa teos tai taideinstallaatio konservoidaan, sille valmistetaan muita suojaratkaisuja, esittelyjalusta tai säilytyssuojaus. Kaikista konservointitoimista, konservoinnin suunnittelusta, kehystyksistä, suojauksista ja muutoksista tehdään tallennus museotietojärjestelmään sekä laajempi dokumentointi kirjallisesti taideteoksen omaan konservointikansioon.

Taidemuseo ei myy konservointipalvelua, mutta konservaattorit tekevät neuvontatyötä esimerkiksi puhelimitse yksityisille ihmisille

Päivi Kyllönen-Kunnas

konservaattori