Julkisen taiteen lahjoitus- ja tilausteokset ovat yksi taidemuseon hallinnoiman Oulun kaupungin kokoelman osa-alue. Viime vuosina seinämaalausten eli muraalien rooli yhtenä julkisen taiteen muotona on kasvattanut suosiotaan kaupunkikuvassa.

Taidemuseo on toiminut visuaalisen kulttuurin asiantuntijaroolissa muutamissa ammatillisissa seinämaalaushankkeissa ja liittänyt tällöin teokset määräaikaisina osaksi kokoelmaa. Seinämaalaukset dokumentoidaan digitaalisesti museoalan määrittelemillä periaatteilla museotietokantajärjestelmään, jolloin ne jäävät osaksi kaupungin visuaalisen kulttuurin perintöä. Kokoelmaan liitetyt seinämaalaukset on käsitelty hankkeen eri vaiheissa Oulun kaupungin hallintokuntien asiantuntijoista muodostuvassa kuvataidetyöryhmässä.

Oulun taidemuseo ei toimi tilaajana eikä myönnä lupia seinämaalauksille eikä muille katualueiden tai sähkökaappien taideteoksille. Lupia myöntävät kohteesta riippuen Oulun Kaupunkiympäristöpalveluiden rakennusvalvontayksikkö, ELY-keskus ja Oulun Energia. Siirry Kaupunkiympäristöpalveluiden rakennusvalvontayksikön sivuille.

Seinämaalauksen luonnokset tulee hyväksyttää asemakaava- ja julkisivupiirustuksineen ennen lupien hakemista ennakkoon rakennusvalvonnan kaupunkikuvatyöryhmällä. Lupahakemukseen tulee liittää mukaan erilaisia hankkeeseen liittyviä asiakirjoja ja selvityksiä, joista tarkemmat tiedot saa lupapalvelusta. Maalauksessa käytettävistä materiaaleista on huomioitava myös niille asetetut määritykset. Siirry Oulun kaupungin  muraaliohjeeseen. 

Katariina Kemppainen

amanuenssi

Värtön alikulussa Clean katsoo valmista seinää ja Tasso viimeistelee yksityiskohtaa. Värtössä Ruskigin, Tasson ja Cleanin käytössä oli satojen neliöiden betonipinta maalattavaksi. Tasso, 2014.

4.12.2023 Blogi

Oululaisen katutaiteen tulo varjoista valoon

Kaupunkikulttuuri- ja yhdistysaktiivi Petteri Parhi kirjoittaa vuonna 2014 toteutetun katutaidehankkeen vaiheista.

Lue lisää

Eloise Gillow työskentelemässä Käännekohta-muraalin parissa Rajakylässä. Kuva: Mika Friman

29.9.2023 Blogi

Muraalit muuttavat maisemaa

Kaupunkitiloista on valtakunnallisesti lyhyessä ajassa tullut näyttävien seinämaalausten ulkoilmagallerioita.

Lue lisää