Näyttely kuvaa vuodenaikojen ilmentymistä luonnossa, maisemissa ja ihmisten elämänmenossa. Näyttely koostuu 80 teoksesta, pääosin maalaustaiteesta. Teokset on valikoitu Suomalaiset taidesäätiöt ry:n yhdentoista jäsensäätiön kansallisesti merkittävistä taideomaisuudesta, johon kuuluu yli 25 000 teosta.  Näyttelyn kuraattorina toimineen intendentti Elina Vierun mukaan teosvalinnoissa korostui esittävyys ja tietynlainen konkreettisuus, koska useat kokoelmista painottuvat vanhempaan figuratiiviseen taiteeseen ja toisaalta näyttelyn teema rajaa valintoja.

Noin puolet näyttelyn teoksista ajoittuu 1950-luvulta taaksepäin ja puolet eteenpäin. Vanhempaa taidetta 1870-luvulta 1900-luvun alkuvuosikymmenille näyttelyssä edustavat esimerkiksi Ferdinand von Wrightin, Albert Edelfeltin, Helene Schjerfbeckin, Pekka Halosen, Akseli Gallen-Kallelan, Ellen Favorinin ja Helmi Biesen kotimaan luontoa kuvaavat, nykykatsojan silmissä nostalgissävyiset teokset. Nykytaiteilijoiden, kuten Marika Mäkelän, Petri Hytösen, Joel Slotten ja Anna Retulaisen, teoksissa vuodenaikoja lähestytään enemmän subjektiivisten mielentilojen ja tulkintojen näkökulmista.

Oulun taidemuseo kiittää erinomaisesta yhteistyöstä Alfred Kordelinin säätiötä, Fortumin Taidesäätiötä, Föreningen Konstsamfundetia, Gösta Serlachiuksen taidesäätiötä, Lönnströmin taidemuseota, Nordean Taidesäätiötä, OP Ryhmän Taidesäätiötä, Pro Artibus -säätiötä, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiötä, UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiötä ja Åbo Akademin Säätiötä.

Suomalaiset taidesäätiöt logo
 • 4.8.2023 Uutiset

  Audio-opastus ukrainan­kie­lisille

  Lue lisää
 • 3.8.2023 Kurkistus

  Vuodenajat ja ihminen

  Lue lisää
 • 3.8.2023 Kurkistus

  Suomalaiset taidesäätiöt ry

  Lue lisää